Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

AGENDA SALA#1: BANKREG

09.00

Przegląd regulacji
dr Krzysztof Korus

Regulacje aktualne i nadchodzące w horyzoncie + 2 lata

09.30-10.30

Rozporządzenie CBP: równoważność opłat
dr Krzysztof Korus

- transakcje podlegające zasadzie równoważności 
- identyfikacja transakcji "odpowiadających"
- opłaty podlegające zasadzie równoważności
- zastosowanie zasady równoważności do indywidualnie negocjowanych stawek w produktach korpo i biznes 

10.30-10.45

przerwa

 

10.45-12.30

Rozporządzenie CBP:
transparentność kosztów FX
r.pr. Bartosz Wyżykowski

- karty i przelewy podlegające transparentności
- obliczanie i prezentowanie marży wobec kursu EBC
- obowiązki informacyjne DCC
- dostarczanie notyfikacji po każdej transakcji kartą z przewalutowaniem

12.30-13.30 

lunch

 

13.30-14.45

Silne uwierzytelnienie PSD2 i RTS:
przegląd rozwiązań i luk  
dr Michał Mostowik

- mechanizmy SCA
- skuteczność SCA w postaci "zaufanej" przeglądarki
- zasada 90 dni
- wersje 3DS
- wydłużenie terminu na wdrożenia
- SCA w PIS i AIS

14.45-15.00

przerwa

 

15.00-16.00

Klauzule abuzywne w umowach z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 
dr Michał Mostowik

- zawodowość umowy
- interes jednoosobowego przedsiębiorcy
- zmiana umowy po 01.06.2020 r.

16.00-17.00

Outsourcing według wytycznych EBA i KNF
Bartosz Gauza

- podmioty objęte wytycznymi 
- plan działania: istniejące umowy, nowe umowy, zmiany umów
- zmiany dla obecnych praktyk wynikające z wytycznych

17.00

AFTEREG

Networking

SALA#2: FINTECHREG

09.00-09.30

Przegląd regulacji
dr Michał Mostowik

Regulacje aktualne i nadchodzące w horyzoncie + 2 lata.

09.30-10.30

Open Banking PSD2
dr Michał Mostowik

- stan obecny prac Polish API
- interfejs dedykowany a MCI
- zwolnienie od interfejsu awaryjnego
- mechanizmy dostępu
- uwierzytelnienie użytkownika
- kształt usługi AIS i PIS

10.30-10.45

przerwa

 

10.45-12.30

Wyłączenia regulacji płatniczych i kredytu konsumenckiego
dr Krzysztof Korus, adw. Dariusz Gradzi

- notyfikacja do KNF instrumentów ograniczonej sieci: wallety, salda, aplikacje
- pozycja regulacyjna marketplaces & platforms w ramach wyłączeń PSD2
- wydawanie kart kredytowych przez instytucje pożyczkowe
- mała instytucja płatnicza jako uczestnik organizacji kartowej

12.30-13.30 

lunch

 

13.30-14.45

Licencja i nadzór MIP
adw. Szymon Zych

- zakres dokumentacji do wniosku o MIP
- zakres dokumentacji i rozwiązań compliance niezbędnych do prowadzenia działalności
- obowiązki raportowe MIP
- praktyki nadzorcze KNF wobec MIP
- rachunki i instrumenty MIP a interfejs PSD2 i silne uwierzytelnienie PSD2 

14.45-15.00

przerwa

 

15.00-16.00

Wniosek i zezwolenie KIP
adw. Szymon Zych

- rozszerzenie zezwolenia KIP o usługi PSD2, w tym prowadzenie przez PISP rachunku dla odbiorcy
- ubezpieczenie / gwarancja
- AML w usłudze AIS i PIS
- aktualne praktyki UKNF w zakresie rozpoznawania wniosku KIP
- aktualne praktyki KNF w zakresie reagowania na naruszenia KIP

16.00-17.00

Bieżąca działalność KIP i nadzór nad KIP
adw. Szymon Zych

- rozgraniczenie outsourcingu i wykonywaniu usług płatniczych przez agenta
- wykonanie obowiązków z rozporządzenia 2015/847 o informacjach towarzyszących transferom
- otwieranie rachunków w bankach

17.00

AFTEREG

Networking