Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Frequently Asked Questions

ROZPORZĄDZENIE tzw. CBP (cross border payments) nr (UE) 2019/518 z 19.03.2019 r. w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

I ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI

1. Czy zasada równoważności znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie do płatności transgranicznych w EUR?

Tak, z zastrzeżeniem, że kraj będący członkiem EOG (w tym Polska), który nie przyjął waluty EUR może rozszerzyć działanie zasady równoważności na swoją walutę krajową.

2. Czy opłaty podlegające zasadzie równoważności obejmują koszty przewalutowania?

Nie

II TRANSPARENTNOŚĆ PRZEWALUTOWAŃ - PRZELEWY

1. Czy obowiązek podawania informacji z art 3b rozporządzenia CBP obejmuje transakcje inicjowane za pośrednictwem dostawcy PIS?

Nie.

Czy obowiązek podawania informacji z art 3b rozporządzenia CBP obejmuje także przelewy w aplikacji mobilnej?

Tak, obejmuje wszystkie przelewy złożone kanałem komunikacji elektronicznej z dostawcą rachunku.

III TRANSPARENTNOŚĆ PRZEWALUTOWAŃ - KARTY

1. Czy obowiązek podawania informacji z art 3a rozporządzenia CBP obejmuje tylko dostawców usług płatniczych?

Niektóre obowiązki wynikające z art. 3a rozporządzenia CBP spoczywają na dostawcach usług przeliczenia waluty w ATM lub punkcie sprzedaży nawet jeżeli podmioty te nie mają statusu dostawcy usług płatniczych.

2. Jak często należy wysyłać powiadomienie SMS lub podobne w razie kilku transakcji w tej samej walucie w danym miesiącu?

Tylko po pierwszej transakcji.