Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Frequently Asked Questions

open banking

I INTERFEJS - KWALIFIKACJA

1. Jakie wymogi musi spełniać mechanizm dostępu ASPSP aby uznać go za zmodyfikowany interfejs użytkownika, a nie interfejs specjalny?

Aby uznać interfejs ASPSP za zmodyfikowany interfejs użytkownika (ang. modified customer interface - MCI), który dzięki temu nie wymaga ani interfejsu awaryjnego ani zwolnienia z interfejsu awaryjnego, dostęp TPP musi następować mechanizmem, z którego korzysta użytkownik bankowości on-line, zarówno co do uwierzytelnienia jak i komunikacji z ASPSP w celu uzyskania informacji lub zlecenia płatności. Dla kwalifikacji interfejsu jako MCI nie jest wystarczające, że TPP korzysta z mechanizmu uwierzytelnienia użytkownika. 

II ŚWIADCZENIE USŁUG TPP

Czy dane uzyskane z rachunku płatniczego z wykorzystaniem usługi AIS wykonanej za pośrednictwem interfejsu produkcyjnego ASPSP można wykorzystać w innym celu niż do prezentacji skonsolidowanej informacji o rachunku i transakcjach?

Tak, jesli posiadacz rachunku i jednocześnie użytkownik usługi AIS wyraził odrębną zgodę w tym celu.

Czy ASPSP ma obowiązek przekazywać AISP informacje niezbędne do weryfikacji klienta pod kątem przepisów o praniu pieniędzy?

Na gruncie obowiązujących przepisów obowiązek taki nie występuje. W niektórych krajach UE organy nadzoru wymogły na ASPSP dostarczanie AISP takich informacji.