Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Frequently Asked Questions

outsourcing

1. Do jakich podmiotów stosują się wytyczne w sprawie outsourcingu KNF?

Wytyczne KNF są skierowane do banków. Wytyczne EBA mają szerszy zakres zastosowania i stosują się także do instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego. KNF nie będzie stosować wytycznych wprost do KIP, ale oczekuje, że uwzględnią one Wytyczne KNF w zakresie, w którym mogą one ich dotyczyć. Oznacza to, że instytucja płatnicza powinna ustalić, które wytyczne jej dotyczą i stosować się do nich. Mimo że Wytyczne KNF nie wspominają w ogóle o instytucjach pieniądza elektronicznego, oczekiwać należy, że KNF będzie oczekiwała stosowania wytycznych także przez instytucje pieniądza elektronicznego na takich samych zasadach jak stosowanie przez instytucje płatnicze. Wytyczne nie stosują się do dostawców świadczących wyłącznie usługę AIS, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych.  

2. Czy osoba niebędąca pracownikiem instytucji o obowiązanej, identyfikację klienta, świadczy outsourcing dla instytucji obowiązanej? 

Osoba taka zazwyczaj świadczy outsourcing, ale nie jest wykluczone ukształtowanie takiej działalności inaczej niż outsourcing.